CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Zoran Milanović, Președintele ales al Republicii Croația

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări cu ocazia alegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al Republicii Croația, dorindu-Vă succes și perseverență în exercitarea misiunii de înaltă responsabilitate, spre binele poporului croat.

Folosesc acest prilej pentru a exprima disponibilitatea țării mele întru consolidarea raporturilor bilaterale de cooperare.

Nutresc convingerea că dialogul moldo-croat va avansa, în mod constructiv, în cele mai diverse domenii de interes reciproc.

Reafirmînd interesul Republicii Moldova de a continua colaborarea cu Republica Croația, în beneficiul ambelor popoare, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Preşedinte, asigurarea înaltei mele consideraţii.