CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant principal în Secția drept privat

Consultant principal în Secția drept privat – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 22 ianuarie 2021, ora 17.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante