CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant superior în Direcția relații cu cetățenii și controlul examinării petițiilor

Consultant superior în Direcția relații cu cetățenii și controlul examinării petițiilor – 1 funcție temporar vacantă 

Termen depunere dosare – 7 iunie 2021, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs  

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante  

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante  

Candidatul învingător al concursului