CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

Stimați lucrători din complexul agroindustrial,

Tradițional, în toamnă tîrzie, cînd se face bilanțul unui întreg an agricol, în țară este marcată Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare.
Consemnînd importanța acestei sărbători, vreau să-mi împărtășesc convingerea că pămîntul pe care îl avem este cea mai mare bogăție pe care ne-a dăruit-o natura, iar datoria noastră este să-l lucrăm cu grijă.

Sîntem conștienți de faptul că, datorită eforturilor și responsabilității nemărginite ale fiecăruia dintre dumneavoastră, țării îi este asigurată mereu securitatea alimentară. Or, bunăstarea concetățenilor depinde, în primul rînd, de rodul muncii pe care o depuneți. Hărnicia omului devotat gliei, dibăcia plugarului care crește pîinea, profesionalismul producătorului agricol – toate sînt răsplătite prin recoltele obținute și prin recunoștința noastră profundă.

Actualmente, revitalizarea sectorului agroindustrial, prin promovarea politicilor de susținere și modernizare, corelate cu necesitățile urgente ale sferei respective, este un obiectiv prioritar la toate nivelurile. Sînt convins că doar prin acțiune promptă și colaborare strînsă ne va reuși să depășim cu adevărat dificultățile și să revigorăm infrastructura din domeniu. Or, experiența dumneavoastră și susținerea partenerilor străini, care ne oferă asistența necesară, sînt punctul de pornire în acest sens.

Mă bucură faptul că avem înregistrate rezultate bune în ceea ce ține de creșterea exportului producției calitative, atît în spațiul Federației Ruse, cît și în cel al Uniunii Europene. Anularea, în viitorul apropiat, a taxelor vamale pentru produsele noastre pe piața rusă ne va reconfirma succesele sigure, pe calea dezvoltării durabile a sectorului agroindustrial național.

În pofida tuturor greutăților și riscurilor din această sferă, afirm cu toată încrederea că avem cu ce ne mîndri. Avem oameni muncitori, specialiști notorii, gospodării și sate îngrijite, întreprinderi moderne. Avem speranța în creșterea prosperității Republicii Moldova.