CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia inaugurării anului de studii 2018-2019

Fiecare cetățean al statului nostru intră în toamnă cu sentimente legate de şcoală – frumoasa lume în care cineva păşeşte stingher pentru prima dată, cineva revine cu dor după vacanță, cei mai mulți retrăind, nostalgic, emoții alături de copii sau nepoţi. În debutul anotimpului care stă să-și intre în drepturi, îmi face plăcere să adresez tuturor actorilor implicați în procesul educațional sincere și cordiale felicitări cu ocazia lansării anului de studii 2018-2019.

Dragi elevi și studenți,

Sunteţi bucuria prezentului și speranța viitorului. Fiți setoși de a ști și potoliți-vă această sete la izvorul cunoștințelor zilei de azi, al înțelepciunii zilei de ieri și al încrederii în cea de mâine. Fiți curioși a descoperi, dornici de a vă manifesta și de a făuri istoria neamului! Demonstrând perseverență, corectitudine și curaj, vă veți asigura calea spre succes și veți îndreptăţi aşteptările părinţilor de acasă și a celor de la școală – dascălii voștri.

Stimaţi pedagogi,

Timpul, cu toate schimbările pe care le impune, nu a modificat misiunea ce o aveți: ați fost și rămâneți semănătorii luminii. Răspândind iubire şi educând frumosul, adevărul, binele și sacrul, Dumneavoastră făuriți personalităţi independente, cu profil moral distinct. Indiferent de faptul că abia debutați în profesie sau vârsta onorabilă a odihnei binemeritate v-a găsit la catedră, vă caracterizează altruismul nesecat, cumsecădenia și energia incomensurabile, fapt pentru care meritați toată admirația.

Dragi părinți,

Pentru ca școala să dea roadele mult râvnite, este nevoie de implicare, prezență, susținere din partea dumneavoastră. Să ne unim eforturile în realizarea unui act educaţional de calitate. Puterea exemplului este de netăgăduit în cultivarea respectului pentru personalitatea învățătorului, pentru muncă, integritate și onestitate, familia rămânând locul unde se formează extrem de importanții și nu întâmplător proverbialii șapte ani de acasă.

Vă urez tuturor un an școlar doldora de bucuria sănătății și a realizărilor, spre binele personal și prosperitatea statului nostru, Republica Moldova.