CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în vîrstă

Împreună cu întreaga comunitate mondială, respectînd o frumoasă tradiție, pe 1 octombrie, marcăm Ziua internațională a oamenilor în etate.

Vîrstnicii noștri merită o deosebită stimă și atenție, deoarece, pe lîngă tot ce au făcut bun de-a lungul multor decenii, acum, pot să ne împărtășească bogata experiență profesională și de viață, jucînd și în continuare un rol activ în viața socială. Or, anume ei au contribuit nemijlocit la făurirea țării – au construit grădinițe, școli, spitale – edificînd statul moldovenesc și formînd o societate. Astăzi, e de datoria noastră să venim cu soluții concrete menite să îmbunătățească condițiile de viață ale acestor persoane.

Dezvoltarea măsurilor concrete și practice pentru a asigura protejarea drepturilor oamenilor în etate și a răspunde nevoilor acestora a fost și va rămîne una dintre prioritățile mele, în calitate de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, țin să dau asigurări că voi depune toate eforturile întru crearea unui trai decent, dar și a unui mediu prietenos, pentru vîrstnicii noștri, care ar trebui să fie implicați activ în toate domeniile vieții sociale: economic, cultural, politic etc.

Cred cu tărie că 1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru persoanele în etate, ci pentru noi toți, cei care trebuie să le arătăm respectul și prețuirea pentru dăruirea și realizările lor.

Urez tuturor multă sănătate și energie, iar, împreună cu generațiile ce ne urmează, să dăm ani vieții, și, mai ales, viață anilor!