CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat domnului Michel Miguel Elias Temer Lulia, Preşedintele Republicii Federative a Braziliei

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Republicii Federative a Braziliei,   în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, țin să exprim  cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de alese urări de pace și prosperitate pentru întreg poporul brazilian.

Constat cu satisfacție potențialul existent al dialogului politic bilateral  și al cooperării economice moldo-braziliene, exprimîndu-mi ferma convingere că schimburile comerciale dintre ambele țări pot fi amplificate prin eforturi conjugate.

Totodată, pornind de la bunele relații de prietenie dintre statele noastre, reiterez interesul constant al Republicii Moldova de a consolida colaborarea  cu Republica Federativă a Braziliei.

Dorindu-Vă succes în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.