CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Mohammad Ashraf Ghani, Preşedintele Republicii Islamice Afganistan

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Islamice Afganistan, am onoarea de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări, însoţite de urări de pace, prosperitate și  progres  pentru  cetățenii  afgani.

În acest context deosebit, doresc să-mi exprim încrederea că relaţiile tradiţionale de prietenie şi cooperare dintre ambele țări vor continua să se dezvolte în cele mai diverse domenii de interes reciproc, spre beneficiul popoarelor noastre.

Reiterînd urările de bine prilejuite de celebrarea sărbătorii naționale, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.