CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Islamice Iran, Hassan Rouhani

EXCELENŢĂ,

Am onoarea de a Vă felicita cordial cu prilejul celebrării zilei Dumneavoastră de naştere si de a Vă adresa cele mai sincere urări de sănătate, viaţă lungă şi mult spor în exercitarea înaltei funcţii în stat.

Sărbătoarea de însemnătate pentru Excelenţa Voastră şi pentru toţi cetăţenii iranieni îmi oferă deosebita ocazie de a-mi exprima recunoştinţa pentru susţinerea temeinică acordată relaţiilor de prietenie şi cooperare moldo-iraniene, care cunosc, în ultimul timp, o dinamică pozitivă de dezvoltare.

Am convingerea că legăturile multidimensionale dintre Republica Moldova şi Republica Islamică Iran se vor fortifica, în mod substanţial, pe mai departe şi vor constitui o bază trainică pentru creşterea prosperităţii popoarelor noastre.

 Reiterînd felicitările cordiale, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările distinsei mele consideraţii.