CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Albania Ilir Meta

EXCELENŢĂ,

Am onoarea să Vă transmit felicitări cordiale, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Albania, și să adresez, cu acest prilej deosebit, urări de pace şi prosperitate tuturor cetățenilor albanezi.

În contextul evoluției relațiilor bilaterale, care au cunoscut, în ultimul timp, o dezvoltare dinamică, îmi amintesc, cu multă plăcere, întîlnirea de la Forumul Internaţional desfășurat la Baku. Îmi exprim convingerea că schimbul de opinii pe care l-am avut la acel eveniment este o premisă pentru impulsionarea legăturilor de prietenie și colaborare moldo-albaneze.

Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia deosebitei mele consideraţii.