CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare Președintelui Republicii Populare Chineze, Domnului Xi Jinping, cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Populare Chineze

EXCELENȚĂ,

în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez Dumneavoastră şi poporului chinez cele mai alese urări de pace, progres şi prosperitate cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Populare Chineze.

În acest frumos context, ţin să constat cu bucurie că bunele relaţii de prietenie şi colaborare, care s-au conturat de-a lungul anilor intre Republica Moldova şi Republica Populară Chineză, avansează spre o cooperare dinamică şi multidimensională. Totodată, îmi exprim încrederea că raporturile politice, economice şi culturale dintre ambele noastre ţări vor cunoaşte o dezvoltare progresivă, ceea ce, cu siguranţă, va. facilita consolidarea contactelor interumane.

Reiterînd felicitările mele cordiale, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele consideraţii.