CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Secretar general adjunct

Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Termen depunere dosare – 04 februarie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, anexa nr.1), care după examinarea dosarelor (admiterea la concurs) prevede următoarele etape:
1) competiția CV-urilor;
2) proba scrisă;
3) interviul.
Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.

Lista candidaților admiși la concursul de ocupare a funcției publice de conducere de nivel superior de secretar general adjunct

Anunț proba scrisă

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice

Candidatul învingător al concursului pentru funcția de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova