CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate

Șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate

 Termen depunere dosare – 7 mai 2021, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante  

 

Decizia Comisiei de concurs

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, niciun candidat nu a promovat proba scrisă.