CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol

Consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol – 1 funcție vacantă

 

Termen depunere dosare – 08 iulie 2022, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154.

Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol. 

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.


Decizia Comisiei de concurs 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol, niciun candidat nu a promovat concursul.