CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua economistului”

STIMAȚI  ECONOMIȘTI,

 

Ziua Dumneavoastră profesională este cel mai frumos prilej pentru a Vă adresa cordiale și colegiale felicitări, însoțite de alese gânduri și recunoștință pentru munca depusă zilnic întru bunăstarea cetățenilor Republicii  Moldova.

Meseria căreia Vă dedicați, una deloc ușoară și foarte responsabilă, implică îndeplinirea unor sarcini și obiective complexe ce necesită înalte aptitudini și competențe profesionale și personale. Activitatea dumneavoastră în întreprinderile unde munciți constituie un rol important în garantarea succesului entității. Profesioniști, buni cunoscători ai actelor juridice din domeniu și ai celor mai recente materiale metodologice privind auditul, contabilitatea, analiza activității economice, participați la planificarea bugetelor, ajutați la creșterea investițiilor în structuri concrete și, implicit, în economia statului. Tradiționalul lucru cu cifre și contactul nemijlocit cu oamenii Vă solicită nu doar competență profesională și concentrare maximă, dar și răbdare, onestitate, gândire pragmatică și încă multe alte calități foarte importante în special astăzi, când în Republica Moldova este absolut necesar un imbold, un flux de idei și acțiuni orientate spre dezvoltarea economică a țării, consolidarea societății și soluționarea problemelor existente. Cu certitudine, Dumneavoastră  puteți face față provocărilor și, cu eforturi comune,  putem  oferi  o  viață  decentă  cetățenilor  Republicii  Moldova.

Vă urez multă sănătate, fericire și bucurie în plan personal și profesional. Să înregistrați succese remarcabile întru atingerea obiectivului nostru comun – prosperarea statului Republica Moldova.