CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Juristului

STIMAȚI  JURIȘTI,

În fiecare an, ziua de 19 octombrie comportă o însemnătate deosebită pentru toți lucrătorii din domeniul justiției, fiind marcată sărbătoarea Dumneavoastră profesională.

Celebrînd o Zi a Juristului, comunitatea noastră consimte rolul și importanța reprezentanților legii la asigurarea ordinii sociale, implicit a edificării și funcționării statului de drept, dar și la creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile politico-juridice.

De bună seamă, executarea ireproșabilă a prevederilor legislației, prin multitudinea de acțiuni și acte, este indispensabilă în garantarea supremației Legii și în configurarea unei democrații consecvente în societate.

Astăzi, resimțim tot mai acut necesitatea intervenției Dumneavoastră prin puterea legii la asigurarea echilibrului constituțional. Îmi exprim convingerea că anume prin realizarea unei justiții echitabile, transparente și independente, prin prestația profesională zilnică și prin promovarea culturii juridice, sfidînd dificultățile cu care se confruntă cadrul juridic național, veți veghea cu mai multă temeinicie și exigență buna îndeplinire a legii, ca principali promotori, imparțiali, ai apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale concetățenilor.

În acest context special, țin să reconfirm veridicitatea ideii că lumea justiției este una complexă și necesită suficientă perseverență pentru a o înțelege în profunzime. Tocmai de aceea, Vă doresc să dați dovadă de mai multă obiectivitate și demnitate, iscusință și potențial intelectual întru propășirea idealului nobil de dreptate.