CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul aniversării a 100-a a fondării Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR,

Cu ocazia celebrării celor 100 de ani de la fondarea instituţiei camerale din Republica Moldova, Vă adresez sincere şi cordiale felicitări, însoţite de o profundă recunoştinţă pentru abnegaţia şi profesionalismul cu care angajaţii acesteia reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din ţara noastră.

Totodată, îmi face o deosebită plăcere să salut iniţiativa organizării, dar şi participanţii la Summit-ul preşedinţilor camerelor de comerţ şi industrie din spaţiul CSI, unde CCI a Republicii Moldova deţine preşedinţia, şi la Conferinţa internaţională în domeniul arbitrajului comercial internaţional, cu ocazia jubileului de 25 de ani de la fondarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI, dorindu- Vă, în acest sens, un forum productiv şi încununat cu succes.

Trebuie să constat cu bucurie că, pe parcursul anilor, Camera de Comerţ şi Industrie - această prestigioasă organizaţie care reprezintă cu abnegaţie şi profesionalism interesele mediului de afaceri din ţara noastră - şi-a perfecţionat mereu activitatea axată pe crearea unei economii de piaţă autentice, pe promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor, pe sporirea eficienţei participării întreprinzătorilor autohtoni la diferite forumuri de afaceri şi nemijlocit pe formarea şi promovarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova pe plan internaţional.

Ţin să-mi exprim convingerea că dezbaterile din cadrul Summit-ului şi a Conferinţei care se desjăşoară astăzi, în acest context aniversar, precum şi hotărârile adoptate în cadrul lor, vor contribui la dezvoltarea diferitor tipuri de afaceri, ţinându-se cont de necesităţile existente în diverse sectoare ale economiei naţionale, dar şi de interesele pe care le au agenţii economici din ţară şi de peste hotare.

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR,

Vă doresc să aveţi parte de o întrunire consistentă, constructivă, cu noi deschideri pentru viitor. Să realizaţi tot ce Vă propuneţi, spre binele şi prosperarea Republicii Moldova.

Felicitări şi urări de realizări frumoase pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, implicit pentru întreaga comunitate de afaceri din ţara noastră!