CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua economistului”

STIMAȚI ECONOMIȘTI,

Cu o deosebită plăcere doresc să Vă adresez sincere și calde felicitări, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua economistului.

Orice profesie își lasă amprenta pe caracterul omului, formîndu-i trăsături speciale, proprii unei anumite activități. Astfel, economiștii se deosebesc prin raționalismul lor, ei privesc lumea prin prisma cifrelor, avînd capacitatea de a identifica cele mai eficiente soluții pentru companii, regiuni și economie per ansamblu. Meseria de economist este una dintre puținele care necesită priceperea nu doar de a evalua just situația economică și de a lua decizii prompte, dar și de a „scruta” viitorul, de a pune la punct o anumită strategie. În mod special, prin aceste calități îi recunoaștem pe economiști, indiferent de locația unde își au serviciul: în cadrul unei companii mari sau mici, al unei autorități publice locale sau centrale, într-un sector sau altul al economiei.

Aceste însușiri sînt extrem de prețioase, mai ales acum, cînd Republica Moldova are stringentă nevoie de a urgenta dezvoltarea economică și de a consolida, pentru atingerea acestui scop, eforturile comune ale mediului de afaceri, ale societății și ale tuturor ramurilor puterii de stat.

Am toată certitudinea că economiștii din Republica Moldova sînt capabili să facă față sarcinilor complexe de sporire a competitivității companiilor autohtone, de creștere a potențialului investițional și economic național, să creeze o temelie trainică pentru soluționarea diverselor probleme sociale și pentru asigurarea unei vieți decente pentru cetățenii Republicii Moldova.

Vă doresc, stimați colegi, noi realizări în activitatea Dumneavoastră extrem de importantă întru binele țării, urîndu-Vă, totodată, multă sănătate, fericire și prosperitate.