CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat domnului Frank-Walter Steinmeier, Președintele Federal al Republicii Federale Germania

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Unității Germane, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, am deosebita onoare de a Vă adresa Dumneavoastră și întregului popor german urări cordiale de pace, sănătate și prosperitate.

Evidențiind frumoasele relații de prietenie dintre Republica Moldova și Republică Federală Germania, dezvoltate pe parcursul unui sfert de secol, îmi exprim încrederea fermă că aceste raporturi bilaterale vor continua să se consolideze și să se extindă în numeroase domenii de interes reciproc.

Totodată, țin să exprim recunoștință profundă pentru sprijinul politic și asistența continuă acordate de Republica Federală Germania în scopul implementării reformelor și  modernizării Republicii Moldova.

Dorindu-Vă noi succese în responsabila Dumneavoastră activitate, Vă  rog  să  acceptați,  Excelență,  asigurarea  înaltei  mele  considerații.