CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat domnului Gjorge Ivanov, Preşedintele Republicii Macedonia

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Macedonia, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru toți cetățenii macedoneni.

Făcînd o retrospectivă, cu acest prilej special, a relaţiilor bilaterale,  îmi amintesc cu multă plăcere despre ultima noastră întîlnire pe care am avut-o  la Chişinău. Discuţiile pragmatice şi sincere pe care le-am purtat la întrevedere mi-au întărit încrederea că ataşamentul ţărilor noastre faţă de valorile democratice universale, precum şi dorinţa comună de pace şi securitate în spaţiul european vor constitui şi pe viitor premise pentru consolidarea cooperării bilaterale în beneficiul cetăţenilor ambelor state.

Reiterînd urările de succes continuu pentru Dumneavoastră personal şi de progres pentru întreg poporul macedonean, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia distinsei mele consideraţii.