CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului János Áder, Preşedintele Republicii Ungaria

STIMATE  DOMNULE  PREŞEDINTE,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Ungariei, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate tuturor cetățenilor ungari.

Folosesc acest frumos prilej ca să-mi exprim profunda satisfacţie pentru stadiul excelent al relaţiilor moldo-ungare, bazate pe legături de  prietenie  și  respect  reciproc.

Am convingerea că amplificarea în continuare a parteneriatului bilateral va apropia şi mai mult ţările noastre de realizarea plenară a obiectivelor strategice naţionale spre beneficiul ambelor popoare. 

Reiterînd urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.