CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul aniversării zilei sale de naştere

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați cele mai cordiale și călduroase felicitări, însoţite de sincere urări de multă sănătate, mulți ani de slujire Rusiei și poporului rus, noi realizări personale.

Dumneavoastră întruniţi cele mai bune trăsături ale unui lider modern, daţi dovadă de calități care trezesc mare admiraţie şi un respect profund faţă de Dumneavoastră ca persoană și politician, faţă de poziția țării pe care o reprezentați. Avîndu-Vă în frunte, Federația Rusă materializează cu succes statutul său de mare putere.

Doresc să-mi exprim recunoștința pentru inestimabila experiență politică pe care o împărtăşiţi și sprijinul înțelept pentru dezvoltarea dinamică a dialogului moldo-rus. Trecînd cu succes proba de rezistenţă în această lume scimbătoare, relațiile tradiționale de prietenie între țările noastre, cu siguranţă, dau dovadă de mai multă maturitate. Am convingerea că legăturile profunde cultural-istorice, comercial-economice și umanitare dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă vor continua să se dezvolte intens, creînd o bază trainică pentru prosperarea popoarelor noastre.

Reiterînd felicitările aniversare şi urările de pace şi bunăstare, dorindu-Vă multă energie şi fermă determinare în realizarea planurilor și aspirațiilor Dumneavoastră întru slava Rusiei, Vă rog să agreaţi, Excelenţă, expresia distinselor mele sentimente.