CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Irlandei, Michael D.Higgins

EXCELENŢĂ,

îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de alese arări de bine, cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcţia de Preşedinte al Irlandei — dovadă a încrederii cetăţenilor în eforturile pe care le întreprindeţi întru prosperarea şi bunăstarea poporului irlandez.

Cu această ocazie, îmi exprim aprecierea faţă de prietenia strînsă şi relaţiile excelente existente între Republica Moldova şi Irlanda, care vor celebra anul viitor cea de-a 20-a aniversare de la stabilirea raporturilor diplomatice.

Profitînd de această oportunitate, reiterez interesul constant al Republicii Moldova pentru dezvoltarea parteneriatului cu Irlanda, în special prin impulsionarea dialogului politic bilateral, consolidarea cadrului juridic, precum şi prin extinderea cooperării comercial-economice şi socio-umanitare. In acest sens, sînt ferm convins că deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Dublin, în viitorul apropiat, va contribui la valorificarea plenară a potenţialului nostru de colaborare.

Dorindu-Vă mult succes în îndeplinirea atribuţiilor responsabile ce Vă revin, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.